pum-r-poziome-duze.jpg

Nowa edycja programu Polska Unia Metrologiczna 2024-2026. Kluczowe wzmocnieniu wsparcia dla Klastra Metrologicznego

13 marca 2024
W ciągu ostatnich dwóch lat działalności program ,,Polska Unia Metrologiczna” odegrał znaczącą rolę w rozwijaniu tej dziedziny. Liczne branżowe spotkania, Międzynarodowa Konferencja Metrologiczna "New Trends in Metrology,", utworzenie Bazy Infrastruktury Metrologicznej, organizowanie licznych seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów, upowszechniania wiedzy o metrologii to mierzalne efekty tego programu.

Nigdy wcześniej nie było takiego kompleksowego programu, który pozwolił na zainwestowanie tak dużych środków w rozwój metrologii i nie oferowano tak szerokiej gamy możliwości rozwoju dla metrologów. Pojawiły się inicjatywy, takie jak Klaster Metrologiczny, program ministerialny ,,Polska Metrologia”, którego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych czy nowy moduł w programie grantowym ,,Doktorat wdrożeniowy” poświęcony metrologii.

 

W latach 2024- 2026 program Polska Unia Metrologiczna będzie kontynuowany. W nowej edycji założono ambitne cele, skupiające się na jeszcze większej aktywności w obszarze metrologii oraz promocji wiedzy o metrologii w społeczeństwie. Główne cele nowej edycji programu będą polegać na zainteresowaniu 200 uczniów szkół ponadpodstawowych i 150 studentów wszystkich stopni działalnością programu. Pomysł aktywizacji dotyczy również pracowników uczelni, instytutów, sieci badawczych, towarzystw i stowarzyszeń, otoczenia społeczno-biznesowego i przedsiębiorców. Kolejnym ważnym celem jest poprawa dostępu do wiedzy i aparatury metrologicznej dzięki wprowadzeniu przynajmniej jednego Kiosku Usług Metrologicznych. W nowej edycji programu PUM kluczowe będzie wzmocnieniu wsparcia dla Klastra Metrologicznego poprzez pozyskanie 20 nowych członków oraz nawiązanie co najmniej 5 aktywnych form współpracy wielostronnej zawartej pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami i dostawcami.

 

Integracja środowiska metrologicznego w Polsce poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, pikników naukowych, kongresów gospodarczych oraz promocji metrologii wśród młodzieży szkolnej poprzez organizację mobilnych laboratoriów metrologicznych i konkursów metrologicznych będzie nadal kontynowania o obecnej edycji programu.

 

Reasumując, rozbudowa działań promujących metrologię i zwiększanie zaangażowania różnych grup społecznych w ten obszar oraz wspierania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki to clou działalności Polskiej Unii Metrologicznej w latach 2024-2026.

/MŚ/