1Z6W6992.jpg
Dr hab. inż. Jerzy Jóźwik, profesor uczelni, dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej omówił cele i zadania instytucji.

Metrologia drogą do innowacyjnych zmian w przemyśle. Seminarium w czasie targów Control – Tech

20 września 2022
Metrologia rozwiąże wiele problemów przedsiębiorstw – mówiła Katarzyna Borowicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Głównym Urzędzie Miar podczas seminarium Nauka – Biznes – Gospodarka „Metrologiczne wyzwania przemysłu w globalnej gospodarce”. Wydarzenie miało miejsce w czasie targów Control - Tech w Kielcach.

Organizatorem seminarium „Metrologiczne wyzwania przemysłu w globalnej gospodarce” była Polska Unia Metrologiczna. – Najważniejsze cele utworzenia Polskiej Unii Metrologicznej to sieciowanie i pozycjonowanie działań obszaru polskiej metrologii, wyznaczanie kierunków badań, wsparcie rozwoju kadr, organizacja forów, konferencji. Najistotniejszym zadaniem jest dokonanie powszechnego spisu metrologicznego, czyli spisu kluczowej aparatury naukowej, naukowo – badawczej, która jest w posiadaniu ośrodków akademickich, instytutów, Sieci Badawczej Łukasiewicz – wyjaśniał  dr hab. inż. Jerzy Jóźwik, profesor uczelni, dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej.

 

Ważnym celem PUM jest współpraca z przemysłem, promocja nauki, promocja metrologii także w ramach doktoratów wdrożeniowych, czyli współpracy doktoranta z przedsiębiorstwem, która poskutkuje opracowaniem rozwiązania zgłoszonego problemu.

 

Jak mówił dr hab. inż. Jerzy Jóźwik, powstała lista urządzeń metrologicznych pozwoli opracować system ich wykorzystywania na arenie Polski pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, co posłuży rozwojowi nauki. W efekcie metrologia będzie dostarczać innowacyjne rozwiązania dla wielu dziedzin przemysłu i nauki. - Ogólnodostępna cyfrowa baza sprzętu metrologicznego będzie silnie wpływała na możliwości współpracy także z przemysłem – dodawał Jerzy Jóźwik.

 

Ogromną rolę w rozwoju metrologii i jej wpływu na przemysł odegra Główny Urząd Miar.  – GUM dysponuje wysokim potencjałem badawczo – rozwojowym. Wspomaga też opracowywanie i wdrażanie nowych technologii - mówiła Katarzyna Borowicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Głównym Urzędzie Miar.

By instytucja dokonywała dokładnych pomiarów i mogła dostarczać rozwiązania dla rozwoju gospodarski, potrzebna jest  nowoczesna infrastruktura badawczo-naukowa. W tym celu w Kielcach jest budowany Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny, który ma unikatowy charakter w skali kraju. Będzie stanowił istotne wsparcie dla gospodarki, ośrodków badawczo -rozwojowych oraz uczelni. Prowadzone tu będą pomiary w obszarze akustyki, czasu i częstotliwości, długości, masy i wielkości  powiązanych oraz termometrii. Koniec budowy inwestycji jest zaplanowany na grudzień 2023 roku. Kampus będzie stanowił zaplecze polskiej administracji miar.

 

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny jest także fundamentem dla powstania platformy łączącej metrologię z nauką i biznesem. – Klaster Metrologiczny to koło zamachowe dla polskiego przemysłu – stwierdziła Katarzyna Borowicz. W ramach klastra będą opracowywane rozwiązania oraz wyznaczane nowe trendy metrologiczne, które będą służyły polskiej gospodarce.

 

W czasie wydarzenia podjęto szereg tematów prezentujących możliwości metrologii. Była mowa o zastosowaniu technik tomografii komputerowej CT oraz skanowania 3D w przemyśle. Poruszono kwestię rozwiązywania problemów w odlewnictwie i procesach odlewniczych z wykorzystaniem skanerów pomiarowych 3D.  Przeanalizowano zastosowanie systemów rentgenowskich ZEISS do szybkiej inspekcji odlewów ze stopów aluminium, magnesu i żeliwa. Opowiadano o zastosowaniu w przemyśle mikroskopii cyfrowej czy o rozwiązaniach w badaniu zużycia i wytrzymałości materiałów.

 

- Metrologia rozwiąże wiele problemów przedsiębiorstw – zaznaczyła Katarzyna Borowicz.

 

 

/MŚ/

Polecane aktualności
01 grudnia 2022
29 marca 2023 r. podczas kolejnej edycji Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, odbędzie się seminarium metrologiczne organizowane przez Polską Unię Metrologiczną
28 listopada 2022
W piątek, 25 listopada członkowie Klastra Metrologicznego po raz kolejny spotkali się w Targach Kielce. Głównym tematem były doktoraty wdrożeniowe z dziedziny metrologii, które od tego roku mogą realizować pracownicy firm z tej branży we współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi. Jest to więc ciekawa możliwość zwłaszcza dla przedsiębiorstw - członków Klastra Metrologicznego.
19 października 2022
Konferencja New Trends in Metrology 2022 zorganizowana w Lublinie przez Politechnikę Lubelską w ramach Polskiej Unii Metrologicznej była okazją do promocji Klastra Metrologicznego oraz przyjęcia do niego nowych członków. Swój akces potwierdziło osiem firm, głównie z Lubelszczyzny.
22 września 2022
Podczas „Przemysłowej Jesieni” w Targach Kielce podpisano umowę z dwiema polskimi firmami produkcyjnymi w ramach Klastra Metrologicznego. Celem Klastra jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań metrologicznych polskiemu przemysłowi.
09 września 2022
Trzeciego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisana została umowa o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach Klastra Metrologicznego. Aktu podpisania dokonał prezes Targów Kielce dr. Andrzej Mochoń i prezes PGZ Sebastian Chwałek.
30 sierpnia 2022
Polska Unia Metrologiczna uczestniczyła jako wystawca oraz w roli merytorycznego wsparcia na targach CONTROL-STOM. Uczestnictwo w wydarzeniu wspominane jest także na oficjalnym blogu PUM.