7S5A7053.jpg

Klaster metrologiczny rośnie. Firm jest już 50!

28 maja 2024
Do grona przedsiębiorstw, organizacji i instytucji naukowo-badawczych współpracujących w ramach Klastra Metrologicznego dołączył dziś Instytut Diagnostyki Molekularnej DIAGMOL.

Instytut Diagnostyki Molekularnej DIAGMOL powstał z pasji do genetyki i pragnienia zapewnienia lekarzom oraz pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod diagnostycznych w genetyce. Misja Instytutu to promowanie i rozwój badań genetycznych na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem badań wykonywanych wysokoprzepustowymi metodami sekwencjonowania następnej generacji.

Badanie całoeksomowe (WES, ang. whole exome sequencing), którą oferuje DIAGMOL, to obecnie najdokładniejsze, dostępne badanie genetyczne, pozwalające na analizę ponad 23 500 genów człowieka związanych zarówno z diagnostyką, jak również z predyspozycjami do rozwoju chorób o podłożu genetycznym. Proces diagnostyczny obejmuje bardzo dokładny wywiad medyczny/rodzinny, na podstawie którego dobierany jest obszar analiz bioinformatycznych. Po otrzymaniu wyników, każdy pacjent otrzymuje kompleksową konsultację z  lekarzem specjalistą genetyki klinicznej wraz z pisemnymi zaleceniami. Konsultantki Medyczne Instytutu Diagnostyki Molekularnej Diagmol współpracują z personelem medycznym na terenie całego kraju, zapewniając merytoryczne wsparcie pacjentom przy wyborze odpowiedniego panelu analiz wyników sekwencjonowania następnej generacji. 

Instytut Diagnostyki Molekularnej Diagmol znacząco przyczynia się do rozwoju dostępności do badań genetycznych w Polsce. Dzięki nowoczesnym narzędziom diagnostycznym, lekarze zyskują szczegółową wiedzę o stanie zdrowia pacjenta oraz możliwość dostosowania celowanego leczenia. Filozofia Instytutu jest spójna z ideą funkcjonowania Klastra, który ma służyć szeroko pojętej innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego biznesu oraz wsparcie przemysłu i gospodarki w zakresie usług metrologicznych.

Umowę podpisali dziś w kieleckim ośrodku Łukasz Madej reprezentujący Instytut oraz Andrzej Kiercz, dyrektor Centrum Kongresowego Targów Kielce, koordynator Klastra.

7S5A7061.jpg [4.32 MB]