PUM2.jpg

Seminarium Metrologiczne w Targach Kielce. Innowacyjne rozwiązania pomiarowe to przyszłość przemysłu x.0

03 kwietnia 2024
20 marca 2024 r. odbyło się Seminarium Metrologiczne pn. „Inteligentne rozwiązania metrologiczne dla przemysłu przyszłości x.0”, zorganizowane przez Polską Unię Metrologiczną (PUM) we współpracy z Głównym Urzędem Miar i Targami Kielce S.A., Politechniką Lubelską oraz Klastrem Metrologicznym.

Wydarzenie odbyło się w ramach Przemysłowej Wiosny, która rokrocznie odbywa się w Targach Kielce. - To już nasze trzecie seminarium organizowane w Kielcach, tym razem poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom pomiarowym. Cieszymy się, że już kolejny raz spotykamy się
z Państwem na Targach, a jest nam szczególnie miło poinformować, że w tym roku nasza międzynarodowa konferencja New Trends in Metrology” odbędzie się 16-18 września również w Kielcach – powiedział Jerzy Józwik, dyrektor Polskiej Unii Metrologicznej, otwierając wydarzenie.

Do udziału w seminarium Polska Unia Metrologiczna zaprosiła przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawicieli biznesu. Gośćmi tegorocznego seminarium byli reprezentanci Politechnik: Rzeszowskiej, Śląskiej, Lubelskiej i Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, a także przedstawiciele firm m.in.: Carl Zeiss, Hexagon, Siemens, Renishaw, ITA, Smarttech wystawcy oraz goście targów.  

Celem seminarium metrologicznego jest wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy oraz budowanie trwałych relacji między nauką i biznesem w obszarze metrologii. Podczas seminarium można było wysłuchać szeregu ciekawych wystąpień przedstawicieli nauki
i biznesu.

Prof. Jacek Semaniak, Przewodniczący Prezydium Polskiej Unii Metrologicznej, Prezes Głównego Urzędu Miar podkreślał, jak istotna dla środowiska naukowego i biznesowego jest tegoroczna inauguracja Kampusu Laboratoryjnego, budowanego przez GUM i Politechnikę Świętokrzyską. Ta inwestycja to nowa jakość w przestrzeni polskiej metrologii.

- Polska Metrologia ma swoją długoletnią tradycję. Ten rok jest dla nas rokiem wyjątkowym z uwagi na to, że będziemy obchodzić w nim 105 rocznicę naszego istnienia jako Urzędu. Ta 105 rocznica powstania GUM zbiega się z czymś, co jest związane z tworzeniem historii przez naszą społeczność, bo to co Państwo widzieli, podczas prezentacji (czyli nowy Kampus- red.) uzupełnia nasze zasoby i buduje nową perspektywę rozwoju – zaznaczył prof. Semaniak.

Prezes Głównego Urzędu Miar zwrócił uwagę na nowe możliwości, które pojawiają się w Kampusie Laboratoryjnym. Nowe, bo nie tylko z zakresu dziedzin, w których GUM miał do tej pory kompetencje, ale również w obszarze dziedzin, gdzie GUM kompetencje zaczął budować w ostatnich latach i będzie je budować w latach przyszłych. Prezes Semaniak zaznaczył, ze GUM nie zamyka się tylko w tym, co jest zastane w instytucji, ,,ale wyczuwając wyjątkowość chwili związanej z tak śmiałym otwarciem GUM na nowoczesne technologie kilka lat temu zaczęliśmy w sposób bardzo efektywny budować cały ekosystem wokół naszego urzędu i inicjatywy kampusowej. Ekosystem, który włącza we współpracę zarówno ośrodki naukowe jak i przedsiębiorców.  Cieszymy się, że już w tym roku, w jesieni zaprosimy gości na otwarcie kampusu. A wydarzeniem towarzyszącym będzie konferencja News Trends in Metrology organizowana przez PUM, o której wspominał już prof. Józwik” - zakończył Semaniak.

W tym roku firma ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wiodące przedsiębiorstwo w metrologii przemysłowej, członek Klastra Metrologicznego obchodzi 25-lecie powstania. Podczas seminarium prof. Jacek Semaniak, Przewodniczący Prezydium Polskiej Unii Metrologicznej, Prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. Jerzy Józwik, Dyrektor Biura PUM, wręczyli dyrektorowi firmy, Kazimierzowi Polakowi, list gratulacyjny oraz pamiątkową statuetkę.

Podczas seminarium miało również miejsce spotkanie Klastra Metrologicznego, w trakcie którego siedem firm złożyło swój akces. Były to: PM Solution, MSP Systems Solutions, ZPH Krzaczek sp. z o. o., Perform, CER Centrum Energooszczędnych Rozwiązań, EMCO CNC Polska sp. z o.o. oraz Moldmet s.c. Tomasz Gałat.

Piotr Ziółkowski, Dyrektor Generalny w GUM zaprezentował sylwetki firm, które weszły w skład Klastra, a umowy podpisał Andrzej Kiercz, Dyrektor Centrum Kongresowego Targów Kielce S.A.  Klaster Metrologiczny został powołany 9 kwietnia 2022 – z inicjatywy Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej, a funkcję koordynatora pełnią Targi Kielce.

Dyrektor Generalny GUM Piotr Ziółkowski przedstawił główne założenia działalności Klastra Metrologicznego. Wymienił główne obszary tematyczne związane z jego działalnością: zaawansowane techniki pomiarowe, zdrowie i bezpieczeństwo żywności, energia i ochrona środowiska, technologie cyfrowe.

- To na Targach zawiązała się idea powstania Klastra, to tutaj miałem przyjemność zaprezentować przedsiębiorcom i przedstawicielom środowiska akademickiego deklarację ideową i zachęcałem do wstąpienia do Klastra. A teraz mamy już 38 członków. Spoiwem
i miejsce spotkań członków Klastra są dzięki uprzejmości dyrektora Andrzeja Kiercza, Targi Kielce powiedział dyrektor Piotr Ziółkowski.

- Patrząc z perspektywy Targów widzimy Klaster jako platformę do spotkań grup członkowskich. Tak silny będzie Klaster jak silna będzie inicjatywa, bo cały wkład merytoryczny wnoszą podmioty zrzeszone w Klastrze, a my jako Targi zapewniamy możliwość spotkań na neutralnym gruncie. Jako koordynator zabezpieczaliśmy wszystkie dotychczasowe spotkania przedstawicieli Klastra. Zależy nam na osiągnieciu wymogu członkowskiego, żeby zostać Klastrem Kluczowym. Jesteśmy na dobrej drodze, również dzięki wsparciu PUM, która w swoich założeniach przyjęła zadanie, żeby wprowadzić 20 nowych członków do Klastra Metrologicznego. Dziękuję obecnemu tutaj prof. Józwikowi za te działania – dodał Andrzej Kiercz.

Czwarta edycja seminarium metrologicznego odbędzie się w 2025 roku w Kielcach, podczas kolejnej edycji targów Przemysłowa Wiosna. 

Więcej o Polskiej Unii Metrologicznej na pum.pollub.pl