12 października 2022
W Kielcach powstaje polskie Sèvres - najnowocześniejszy w kraju i jeden z najnowocześniejszych w Europie Kampus Głównego Urzędu Miar. Zobacz, jakim projektom posłuży.
05 października 2022
Projekt Kampus zakłada budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami.
05 października 2022
Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Zadania GUM obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z metrologią, jednostkami miar i ich definicjami, jak również zaawansowanymi technologicznie wzorcami pomiarowymi oraz z tematyką ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa.
28 września 2022
Metrologia zajmuje się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników. Zadania w zakresie zapewnienia dokładności i zgodności pomiarów realizowane są przez laboratoria Głównego Urzędu Miar.